Data Alumni

NIM : 2008001093
Nama Alumni : WIDHI PUJI KUSUMASTUTI
Asal Sekolah : SMA AL ISLAM 2 SKA
Alamat Lengkap : Ngipang RT. 08 RW. 28 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
Tempat Bekerja : SD Negeri Banyuanyar 3 Surakarta
Angkatan : 2008