Data Alumni

NIM : 2011001393
Nama Alumni : TRI PAMUJI
Asal Sekolah : SMK AMBARAWA
Alamat Lengkap : Pasean Ambarawa
Tempat Bekerja : CU Pelita Usaha
Angkatan : 2011