Data Alumni

NIM : 2007001046
Nama Alumni : Arip Dwi Purwanto
Asal Sekolah : SMK Adi Sumarmo Colomadu
Alamat Lengkap : Malangjiwan RT 01/02 Colomadu Karanganyar
Tempat Bekerja : AMIK Harapan Bangsa Surakarta
Angkatan : 2007